Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Komunikat Syndyka z dn. 27.06.2024r

2024-06-27

Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 roku    

 

Krzysztof Piotrowski Syndyk (nr licencji 943)

ul. Marokańska 1 E, 03-977 Warszawa 

wyznaczony Syndykiem wobec: Wola Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Długa 30, 98 – 220 Zduńska Wola KRS: 0000221003, REGON: 731655525, NIP: 8291640948   w postępowaniu sądowym prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sygn. akt LD1M/GUp/2/2024 (poprzednio: LD1M/GU/1050/2023)  

 

INFORMACJA SYNDYKA            

Pełniąc funkcję Syndyka masy upadłości Wola Sp. z .o. w upadłości (dalej jako: Spółka), wobec powtarzających się zapytań byłych pracowników Spółki, informuję, iż stosownie do regulacji określonej art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku – o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087 ze zm.), w okresie miesiąca od daty niewypłacalności Spółki, Syndyk sporządził i złożył na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń (dalej również jako: Wniosek), celem uzyskania stosownych środków pieniężnych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozpoznając ww. wniosek, w dniu 19 marca 2024 roku z Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwrócił się do Syndyka o zmianę treści Wniosku - z uwagi na fakt, iż nastąpiła zmiana wysokości średniej płacy w gospodarce.

Wskazać w tym miejscu należy, iż zmiana wysokości średniej płacy nastąpiła w dniu złożenia wniosku przez Syndyka, a obowiązujący w serwisie e-puap Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi formularz elektroniczny nie został przez dostosowany do zaistniałej zmiany. Syndyk niezwłocznie dokonał korekty wniosku, składając stosowne pismo w dniu 21 marca 2024 roku.

Pomimo, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi jeszcze w marcu 2024 roku zapoznawał się z treścią złożonego Wniosku, wezwał Syndyka do złożenia kolejnej korekty – dotyczącej tym razem zmiany oznaczenia podstawy prawnej wypłacenia środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dotyczącej niewypłacalności pracodawcy. Przedmiotową korektę Syndyk sporządził i złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dniu 16 kwietnia 2024 roku. Na ustną prośbę pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Syndyk przekazał Urzędowi także wydruki dotyczące przebywania poszczególnych pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz tzw. przestojach.

W dniu 5 czerwca 2024 roku, a zatem cztery miesiące po złożeniu Wniosku przez Syndyka, po otrzymaniu kolejnej, ustnej prośby od pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Syndyk złożył korektę Wniosku, która polegała na pomniejszeniu żądanej przez Syndyka kwoty wypłat należności na rzecz pracowników Spółki. Zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, wypłata nie obejmie bowiem premii pracowników.

Mając powyższe na uwadze, Syndyk wskazuje, iż podejmuje wszelkie możliwe czynności celem dokonania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w jak najkrótszym czasie. W przypadku, gdyby Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi już w marcu 2024 roku kompleksowo rozpoznał Wniosek, wszelkie ewentualne zmiany lub uzupełnienia zostałyby dokonane przez Syndyka pismem z dnia 21 marca 2024 roku. Tak się jednak nie stało, a Syndyk od czterech miesięcy nieustannie podejmuje działania mające na celu umożliwienie i przyspieszenie uzyskania zaspokojenia przez pracowników przysługujących im należności.

Syndyk oczekuje zatem aktualnie na wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wskazać w tym miejscu należy, iż w zakresie w jakim roszczenia ze stosunku pracy nie zostaną zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pieniężnych, zostaną one uwzględnione z urzędu, na sporządzonej przez Syndyka liście wierzytelności oraz zostaną uregulowane przez Syndyka na zasadach określonych przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w wykonaniu sporządzanych przez Syndyka planów podziału.  

 

Krzysztof Piotrowski SYNDYK 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zapytania prosimy przysyłać w wiadomościach e-mail pod adres: syndykwola@pwkancelaria.pl

www.pwrestrukturyzacja.pl

 

 

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2024
Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 3162 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-15
Wszystko super. Jesteśmy zadowoleni
2024-07-15
Wszystko dobrze.
pixel